K atrast?


Gadatirgus notiek Maskavas iel 160 (Sporta mana).
Ieeja brva!


Js varat atbraukt ar

Sabiedrisk transporta kustbas sarakstus var uzzint Rgas satiksm pa telefonu 80001919 

vai apskatties www.rigassatiksme.lv  .